Jdi na obsah Jdi na menu
 


Articles A, AN, THE

Articles – členy

 

1) Člen neurčitý  a / an obvykle používáme u počitatelných podstatných jmen

     v jednotném čísle:

    

    a) po vazbě There´s ... / Is there ...?    Is there a supermarket near here?

                                                                      There´s a post office at the end of this street.

    

    b) když se o něčem zmiňujeme poprvé       I bought a new car yesterday.

 

2) člen určitý the obvykle používáme u podstatných jmen počitatelných v jednotném i

     množném čísle a u nepočitatelných podstatných jmen:

 

    a) když je jen jeden zástupce svého druhu      The Earth goes around the sun.

 

    b) ve třetím stupni přídavných jmen a u řadových číslovek   

                                                  

                                                                  She was the tallest player in the basketball team.

                                                                  They were the first people to arrive.

 

    c) s některými výrazy určujícími čas        in the afternoon

                                                                          on the fourth of July

 

    d) když mluvíme o něčem určitém

                                                     

                                                      I have done the exercises that I  needed to do for homework.

 

    e) když odkazujeme na něco, o čem se už mluvilo

 

                                I played two tennis matches last week, on Tuesday and on Wednesday.

                                The match on Tuesday was very hard.